Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
34026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 13 januari 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman