Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 december 2014
1.
33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie besluit op 20 januari 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
T01075

Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014 ter aanbieding van het rapport "Evaluatie bestuurlijke lus Awb en internationale rechtsvergelijking" (31352, E). De commissie besluit de status van toezegging T01075 ongewijzigd te laten in afwachting van het kabinetsstandpunt dat de minister zal bepalen mede op basis van het vóór 1 mei 2015 gevraagde advies van de Raad voor de rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het rapport en de erin opgenomen aanbevelingen.

3.
31731

Integraal wetgevingsbeleid

De commissie stelt een door de staf geconcipieerde brief vast, waarin de commissie enkele vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie stelt over de wijze waarop het regelingenbestand t.b.v. de regelgevingsmonitor wordt geteld.

4.
34000 VI, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering motie-Franken c.s. (33750 VI, H); Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie stelt een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) vast, met daarin enkele nadere vragen van de fractie van CDA en SP, mede namens de fractie van PVV, naar aanleiding van het schriftelijk overleg onder Kamerstuk 34000 VI, G. In de brief wordt verzocht de antwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting V&J 2015 te kunnen ontvangen.

5.
34000 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie (V&J) 2015 te houden op 13 januari 2015.

De commissie stelt voorts een door de fractie van GroenLinks geinitieerde conceptbrief aan de staatssecretaris van V&J vast, met vragen en opmerkingen naar aanleiding van de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten in collectieve klachten CEC en FEANTSA tegen Nederland over de opvang van uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen. In de brief wordt verzocht de antwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting V&J 2015 te kunnen ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren