Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelgevingsmonitor (31.700 VI en 31.731, nrs. 1 en 2) (T01069)

-
31731

Integraal wetgevingsbeleid

De commissie stelt een door de staf geconcipieerde brief vast, waarin de commissie enkele vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie stelt over de wijze waarop het regelingenbestand t.b.v. de regelgevingsmonitor wordt geteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren