Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352) (T01075)

- T01075

Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014 ter aanbieding van het rapport "Evaluatie bestuurlijke lus Awb en internationale rechtsvergelijking" (31352, E). De commissie besluit de status van toezegging T01075 ongewijzigd te laten in afwachting van het kabinetsstandpunt dat de minister zal bepalen mede op basis van het vóór 1 mei 2015 gevraagde advies van de Raad voor de rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het rapport en de erin opgenomen aanbevelingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren