Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 13 januari 2015
1.
33934

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
T01721

Toezegging Hoofdstuk 7 Grondwet (CII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2014 inzake uitstelbericht toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet (CII, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft open staan.

3.
33750, F

Motie-Barth (PvdA) c.s. over het uitwerken van demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar voor een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land; Miljoenennota 2014

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 december 2014 naar aanleiding van de motie-Barth c.s. (34000, J) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Toezegging lokale democratie

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 januari 2015 inzake Agenda Lokale Democratie (34000, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.

5.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake de notitie over de positie en aanstellingswijze burgemeester betrokken. De commissie besluit op 20 januari 2015 opnieuw te spreken over een nieuwe datum voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

6.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie houdt bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake notitie positie en aanstellingswijze burgemeester (wordt gepubliceerd in de reeks 33239) aan tot 20 januari 2015.

7.
Rondvraag

Het lid Meijer (SP) meldt dat hij voornemens is schriftelijke vragen te stellen over de inwerkingtreding van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33978).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman