Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake de notitie over de positie en aanstellingswijze burgemeester betrokken. De commissie besluit op 20 januari 2015 opnieuw te spreken over een nieuwe datum voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

-
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie houdt bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake notitie positie en aanstellingswijze burgemeester (wordt gepubliceerd in de reeks 33239) aan tot 20 januari 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman