Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 januari 2015
1.
33900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

De commissies besluiten de nabespreking van het mondeling overleg van 16 december 2014, de besluitvorming over het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33900 en bespreking van de notitie kiescolleges (33900, B) aan te houden tot 20 januari 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman