Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)

- T01905

De brief van de ministers van BZK en V&J van 10 december 2014 inzake de splitsing van de Raad van State (30585, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies beschouwen toezegging T01905 als voldaan. Zij wachten het standpunt van het kabinet naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie over het conceptwetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing CRvB en CBb af.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman