Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 januari 2015
1.
T01208 - Evaluatie wetsvoorstel 31531

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 17 december 2014 (31531, T)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01208 als voldaan te beschouwen.

2.
Brief inzake diverse toezeggingen

Brief van de minister van EZ van 6 januari 2015 (34000 XIII, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast besluit de commissie toezeggingen T01117, T01690, T01706 en T01861 als voldaan te beschouwen en toezegging T01036, in afwachting van de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel STROOM, als deels voldaan te beschouwen.

3.
Oprichting ROM-Zuidvleugel

Brief van de minister van EZ van 17 december 2014 in reactie op brief van 5 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 32637, C)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Energie-efficiƫntie in de industrie

Brief van de minister van Economische Zaken van 19 december 2014 in reactie op brief van 28 november 2014 (verslag schriftelijk overleg 33913, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
MKB-financiering

Brief van de minister van Economische Zaken van 31 december 2014 in reactie op brief van 28 oktober 2014 (verslag schrifterlijk overleg 34000 XIII, H)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Voorlegging Programma Aanpak Stikstof en ontwerpregeling programmatische aanpak stikstof

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 9 januari 2015 (33669, I)

De commissie besluit de bespreking van de brief en de bijlagen aan te houden tot 20 januari 2015.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit inbreng te leveren naar aanleiding van het voorgehangen ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere tentoonstellingen en op vervoer van die dieren ten behoeve daarvan (bijlage bij 28286, K). Een conceptbrief zal opgesteld worden en op 20 januari 2015 ter vaststelling worden geagendeerd in de commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer