Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (33.985)

-
33985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 3 februari 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren