Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 januari 2015




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)

-
34003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 10 februari 2015. De commissie verzoekt de staf tevens op korte termijn een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën te plannen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren