Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs (33.948)

- 33948

Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman