Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
34026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Bruijn). De commissie wenst in het voorlopig verslag te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot toezegging T01756.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman