Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 januari 2015
1.
33981

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie geeft aan een technische briefing inzake het wetsvoorstel op prijs te stellen.
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 februari 2015.

2.
34015

Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangen

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties PvdA (Postema) en SP (Elzinga), mede namens de fractie van D66.

3.
T01577

Toezegging Evaluatie van de wet (33.207)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en markeert de toezegging als voldaan.

4.
Evaluatie behandeling spoedeisende wetsvoorstellen najaar 2014

De leden van de commissie geven de voorzitter van de commissie enige overwegingen mee voor haar gesprek met de minister en staatssecretaris inzake de planning van (spoedeisende) wetsvoorstellen in het voorjaar 2015 en de evaluatie van de behandeling in het najaar van 2014.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid Kok (PVV) informeert naar de stand van zaken omtrent de toezegging inzake het opzeggen van het verdrag inzake de export van kinderbijslag aan Marokko (T02023) en vraagt of de toezegging op de agenda geplaatst kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren