Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33.207)

-
T01577

Toezegging Evaluatie van de wet (33.207)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en markeert de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren