Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Nadere vragen inzake dit wetsvoorstel worden gesteld in het voorlopig verslag bij wetsvoorstel 33966 (novelle Herzieningswet).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman