Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake notitie positie en aanstellingswijze burgemeester (33239, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie neemt er kennis van dat de beschrijvende notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester uiterlijk 1 april 2015 verschijnt.

-
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie stelt in meerderheid voor het wetsvoorstel op 7 april 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman