Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32.476)

- Rondvraag

Het lid Holdijk (SGP) verzoekt in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd de commissie een latere datum voor te stellen voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32476 (annuleren enkele-feitconstructie; nu gepland op 3 februari 2015). Het verzoek wordt ondersteund door het lid Ester (ChristenUnie). De staf inventariseert de mogelijkheden vanaf 24 februari 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman