Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (33.964)

-
33964

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. Zij spreekt tevens het voornemen uit om na het zomerreces 2015 de minister van Financiën uit te nodigen voor een mondeling overleg over enkele aspecten rond dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren