Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 januari 2015
1.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissies nemen de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 21 januari 2015 inzake de coördinerende rol minister voor W&R inzake privatiseringen en verzelfstandigingen (C, Y), alsmede de brief van de minister van Economische Zaken van 28 november 2014 inzake de borging publieke belangen (C, W) voor kennisgeving aan. De commissies beschouwen toezegging T01838 als voldaan en wensen de toezegging van de minister, inhoudende dat hij jaarlijks een geactualiseerd overzicht van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen naar de Kamer stuurt, te laten registreren. De commissies constateren dat de Ministeriële Commissie Vernieuwing Publieke Belangen haar taak heeft voltooid en per 1 januari 2015 is opgeheven.

2.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) zou graag de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966 op 10 februari a.s. laten plaatsvinden, aangezien hij de vergadermogelijkheden in februari beperkt acht. Besloten wordt dat per mail onder de leden van de commissie BZK/AZ deze datum gesondeerd zal worden. Pas nadat de memorie van antwoord is ontvangen, kan de commissie formeel de nadere procedure met betrekking tot de wetsvoorstellen bespreken (naar verwachting op 3 februari a.s.).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman