Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Financiƫn (FIN), Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) zou graag de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966 op 10 februari a.s. laten plaatsvinden, aangezien hij de vergadermogelijkheden in februari beperkt acht. Besloten wordt dat per mail onder de leden van de commissie BZK/AZ deze datum gesondeerd zal worden. Pas nadat de memorie van antwoord is ontvangen, kan de commissie formeel de nadere procedure met betrekking tot de wetsvoorstellen bespreken (naar verwachting op 3 februari a.s.).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman