Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 januari 2015
1.
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
Daarnaast overweegt de commissie op een later tijdstip separaat vragen te stellen naar aanleiding van een ontvangen brief.

2.
Voorlegging ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en ontwerpregeling programmatische aanpak stikstof

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 9 januari 2015 (33669, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Vos) en de PvdD (Koffeman). Op basis van deze inbrengen zal een conceptbrief worden opgesteld die per e-mail aan de commissie wordt voorgelegd.

3.
Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 12 januari 2015 (33910, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de VVD (Schaap) en de PvdD (Koffeman). Op basis van deze inbrengen zal een conceptbrief worden opgesteld die per e-mail aan de commissie wordt voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer