Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 januari 2015
1.
T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW over de uitkomst van de onderhandelingen over het socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, L) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

2.
Rondvraag

Het FD-artikel van de voorzitter van de commissie over de duurzame stad, in het verlengde van de interparlementaire voorzittersconferentie van 20 en 21 november 2014, wordt op verzoek verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren