Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelgevingsmonitor (31.700 VI en 31.731, nrs. 1 en 2) (T01069)

-
31731, G

Integraal wetgevingsbeleid

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2015 over de wijze van berekenen van het regelingenbestand voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren