Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 10 februari 2015. De commissie besluit in meerderheid nog geen voorstel voor een datum voor plenaire behandeling te doen.

-
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 10 februari 2015. De commissie besluit in meerderheid nog geen voorstel voor een datum voor plenaire behandeling te doen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman