Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 februari 2015
1.
34.024

Modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 februari 2015.

2.
E150002

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

De commissie besluit dit voorstel uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie als prioritair te selecteren en besluit tevens hierover op 24 februari 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

3.
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie EZ besluit de volgende vijf voorstellen uit het werkprogramma als prioritair te selecteren:

- Het investeringsplan voor Europa: wetgevende follow-up (E150002);
- Pakket voor de digitale interne markt (DIM);
- Strategisch kader voor de energie-unie;
- Pakket verdieping van de economische en monetaire unie;
- Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei;

4.
Rondvraag

Op voorstel van de fractie van de PvdA (Koning) zal schriftelijk worden gereageerd op een brief die is ontvangen in het kader van de behandeling van wetsvoorstel 33902 (Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet - cookiebepaling). Dit voorstel is op 3 februari 2015 als hamerstuk afgedaan. Een conceptbrief zal per e-mail worden rondgezonden, zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer