Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 februari 2015
1.
33985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en SP (Elzinga).

2.
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 10: pakket verdieping van de economische en monetaire unie;
- nr. 12: actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontduiking en belastingfraude.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren