Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Afwegingskader veiligheidsmaatregelen en toezegging T01793 (uitwerking maatschappelijke kosten-batenanalyse)

Brief van de staatssecretaris van I&M, mede namens de minister van I&M, van 2 februari 2015 in reactie op brief van 1 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 32862, N)

De commissie besluit de bespreking van de brief en van de status van de toezegging aan te houden tot 24 februari 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer