Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Linthorst (PvdA) laat weten een brief te hebben ontvangen die verband houdt met wetsvoorstel 34026. De commissie besluit deze brief te agenderen wanneer de nadere procedure met betrekking tot het wetsvoorstel wordt besproken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman