Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 februari 2015
1.
T02026

Toezegging Onderzoek naar de mogelijkheid van een meerjarig tweede contract (33.818)

De commissie bespreekt de brief van de minister van SZW van 26 januari 2015 (EK 33.818, I). Zij besluit de toezegging met nummer T02026 als voldaan te beschouwen.

2.
T02024

Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW van 27 januari 2015 (EK 33.863, G) en besluit in schriftelijk overleg te treden. Het lid Hoekstra (CDA) zal hiervoor uiterlijk 5 februari a.s. een inbreng bij de staf leveren. De conceptcommissiebrief wordt per mail rondgestuurd. Het lid De Lange (OSF) zal bijkomende documentatie voor de leden ter beschikking stellen.
De toezegging met nummer T02024 blijft ongewijzigd.

3.
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie SZW de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 2. Deelname aan en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten
- nr. 15. Een Europese migratieagenda

4.
Mededelingen

Het lid Thissen (GL) kondigt aan zijn lidmaatschap van de commissie SZW per 10 februari 2015 over te dragen aan het lid De Boer (GL).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren