Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863) (T02024)

- T02024

Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW van 27 januari 2015 (EK 33.863, G) en besluit in schriftelijk overleg te treden. Het lid Hoekstra (CDA) zal hiervoor uiterlijk 5 februari a.s. een inbreng bij de staf leveren. De conceptcommissiebrief wordt per mail rondgestuurd. Het lid De Lange (OSF) zal bijkomende documentatie voor de leden ter beschikking stellen.
De toezegging met nummer T02024 blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren