Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 10 februari 2015
1.
32769 en 33966

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Duivesteijn), CDA (De Vries-Leggedoor) en GroenLinks (De Boer). De commissie geeft aan te streven naar plenaire behandeling op 10 maart 2015.

2.
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie wenst de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 februari 2015 ter aanbieding van het ontwerp-Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (33966, K) te betrekken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966.

3.
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie wenst de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 februari 2015 inzake Autoriteit woningcorporaties (33966, J) te betrekken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966.

4.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 februari 2015 inzake afschrift besluit op aanvraag Nijmegen voor gebiedsaanwijzing ogv Wbmgp (33797, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De status van de toezegging blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman