Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

- 32769 en 33966

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Duivesteijn), CDA (De Vries-Leggedoor) en GroenLinks (De Boer). De commissie geeft aan te streven naar plenaire behandeling op 10 maart 2015.

- 33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie wenst de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 februari 2015 ter aanbieding van het ontwerp-Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (33966, K) te betrekken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966.

- 33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie wenst de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 februari 2015 inzake Autoriteit woningcorporaties (33966, J) te betrekken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32769 en 33966.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman