Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900)

- 33900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

De commissies bespreken de stand van zaken van de behandeling van het wetsvoorstel en besluiten deze behandeling aan te houden.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman