Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)

-
34003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA (Sent), CDA (Essers), SP (Reuten) en D66 (Backer).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren