Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)

-
Uitvoering trekkingsrechten persoonsgebonden budget (pgb)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de staatssecretaris over de uitvoering van het pgb. De leden De Grave (VVD) en Ganzevoort (GroenLinks) leveren inbreng voor een brief. De conceptbrief wordt in de vergadering van 24 februari 2015 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer