Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769 en 33966

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie brengt met betrekking tot beide wetsvoorstellen - 32769 en 33966 - eindverslag uit en stelt voor deze op 10 maart 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman