Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01764

Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2015 inzake Ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs (33519, J) besluit de commissie op 3 maart 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister. Zij beschouwt toezegging T01764 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman