Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
34026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 10 maart 2015. De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer de door de minister van OCW aangekondigde brief over de positie van de kleine en unieke mbo-opleidingen naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman