Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)

-
Mededelingen en informatie

De memorie van antwoord inzake de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33981) is maandag 23 februari ontvangen. Het voorstel wordt op 3 maart 2015 voor nadere procedure geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren