Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- 33308

Wet auteurscontractenrecht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren