Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp (33.662)

-
33662

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2015.

De commissie zou graag zien dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vóór de komende Kamerwisseling wordt afgerond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren