Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
Rondvraag

Het lid Lokin-Sassen (CDA) informeert naar de brief aan de Tweede Kamer over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen. De staf meldt dat deze brief beschikbaar is (31524, nr. 237) en stuurt deze de leden van de commissie toe.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman