Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)

-
33981

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 24 maart 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren