Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 maart 2015
1.
E150004

Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

Inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koning), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos).

2.
Uitstel algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 4 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, K)

De commissie besluit de staatssecretaris van EZ een brief te sturen waarin zij wordt verzocht om nader in te gaan op één van de eerder gestelde vragen.

3.
Toestemming gebruik cookies

Brief van de minister van EZ van 5 maart 2015 in reactie op brief van 6 februari 2015 (verslag schrifelijk overleg 33902, G)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 17 maart 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer