Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling) (33.902)

-
Toestemming gebruik cookies

Brief van de minister van EZ van 5 maart 2015 in reactie op brief van 6 februari 2015 (verslag schrifelijk overleg 33902, G)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 17 maart 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer