Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Uitstel algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 4 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, K)

De commissie besluit de staatssecretaris van EZ een brief te sturen waarin zij wordt verzocht om nader in te gaan op één van de eerder gestelde vragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer