Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 maart 2015
1.
33985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
33713

Wet compartimenteringsreserve

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot dinsdag 17 maart 2015.

3.
E150005

Groenboek; het opbouwen van een kapitaalmarktenunie

De commissie besluit de conceptkabinetsreactie op het groenboek af te wachten, alsmede de voorgenomen behandeling door de Tweede Kamer van deze kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren