Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419)

-
T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW, mede namens de minister van OCW, d.d. 3 maart 2015 inzake voortgang onderwijsverbeteringen in Caribisch Nederland (32419/31957, O) voor kennisgeving aan te nemen en om toezegging T01156 als openstaand geregistreerd te laten, in afwachting van de voor 2016 aangekondigde overkoepelende rapportage.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman