Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34.026)

-
34026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA/D66 (Linthorst en Backer) en CDA (Lokin-Sassen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman